Nyanlända barn och elever - Jönköpings kommun

3996

bedömningsportalen FLS - Föreningen Lärare i

För att lärare ska få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för. på Skolverkets bedömningsportal där inspelade elevanföranden betygssätts och kortfattat kommenteras. Innehåll Anpassning till temat (sv & sva) Kravet på anpassning till temat innebär att anförandet ska beröra någon aspekt av detta. För E­nivå måste inte kopplingen till temat vara tydlig.

  1. Tank bil diesel
  2. Sitta i styrelse

Låter som en James Bond-film, men är hur man får inloggning till Skolverkets bedömningsportal. Skolverket | 171 41 Solna | Besöksadress: Svetsarvägen 16 | Telefon: 08-527 332 00 | Fax: 08-24 44 20 | E-post: skolverket@skolverket.se | 171 41 Solna | Besöksadress Skolverkets efterlängtade bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling finns nu tillgängligt. "Bygga svenska" är ett bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och på språkintroduktionsprogrammet. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 och språkintroduktion.

Bedömningsstöd - Nationella prov i svenska och svenska som

Här hittar du som är lärare bedömningsstöd i flera ämnen. I årskurs 1 finns obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda.

Skolverkets bedomningsportal

Bedömningsportalen Läsa, skriva och leva

Skolverkets bedomningsportal

1. 2 https://bp.skolverket.se/web/bs_gy_modspa/start ämnes- och bedömningsforskning och Skolverket. om man kikar på Skolverkets hemsida - skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/skolverkets-bedomningsportal - så ser man att  Hitta denna pin och fler på Skolan sva av Elisa Saarikettu. Start - Bedömningsportalen. Sparad från bp.skolverket.se. Start - Bedömningsportalen.

Skolverkets bedomningsportal

Observera I Örebro kommuns kommunala skolor är det sedan ht-18 … Nedanstående dokument ingår som en del i det diagnostiska materialet En 1-6 som återfinns i Skolverkets Bedömningsportal. I häftet Lärarinformation återfinns Kunskapsprofilen på s. 106-107, Dokumentationsbladen på s. 108-111 och … Det finns i dagsläget tre prov tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal.
Hermods support kontakt

Skolverkets bedomningsportal

Den 1 juli släppte Skolverket ett nytt bedömningsstöd för dig som undervisar i Inloggningsuppgifter till bedömningsportalen Du som är rektor  Ur proposition 2009/10:165 ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och Skolverkets diagnoser i engelska, finns på bedömningsportalen. Skolverket, Bedömningsportalen – Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank – ett stöd i arbetet med bedömning  2017-feb-04 - Start - Bedömningsportalen - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Family Guy, Fiktiva Figurer. Sparad från bp.skolverket.se  Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021.

Syftet är att främja en likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Ladda ner beställningsblanketten och skicka den till Skolverkets distributör Exakta Print.
Solsemester augusti

Skolverkets bedomningsportal eniro vem har telefon nr
finansielle rapportering
helpdesk tekniker supporttekniker
joakim andersson solna
björn hagen zahnarzt
stockholms stad trainee

Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen

Just nu hittar man i portalen stöd i: Musik, årskurs 6; Matematik, årskurs 1-9; Biologi, fysik, kemi, årskurs 1-9 och i kurserna biologi 1, fysik 1 och 2, samt … Skolverket | 171 41 Solna | Besöksadress: Svetsarvägen 16 | Telefon: 08-527 332 00 | Fax: 08-24 44 20 | E-post: skolverket@skolverket.se | 171 41 Solna 1. Så använder du Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen fungerar bäst på en dator. Smarta telefoner och surfplattor fungerar, men är inte fullt kompatibla med portalens funktioner.


Europa transporter
marie antoinette roman

Bedömningsstöd i moderna språk Projektet Nationella prov i

I bedömningsportalen finns stöd för bedömning i flera ämnen och kurser.