Min rapport - LiU IDA - Linköpings universitet

3633

Miljöindikatorer - aktuell status - Boverket

SCB har tagit fram temasidan i nära 5. Bakgrund och utgångspunkter för hållbar utveckling 45 Vad innebär egentligen en hållbar utveckling? 45 EU:s strategi för hållbar utveckling 45 Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling 46 Indikatorer för hållbar utveckling i Sverige 49 Bilagor 1. SCB:s och Naturvårdsverkets hållbarhetsindikatorer för Sverige 50 2. I slutredovisning ska SCB, med utgångspunkt i förslaget till globala indikatorer, lämna förslag på nationella indikatorer som täcker alla mål och delmål. SCB ska dessutom lämna förslag på integrerade indikatorer som sammanväger två eller alla tre av dimensionerna av hållbar utveckling och CERUM Report Nr 27/2011 ISBN 978-91-7459-170-5 ISSN 0282-0277 Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel från teori och praktik Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Verkställandet av målen i Agenda 2030 följs upp med ett flertal indikatorer för hållbar utveckling, samtliga medlemsländer har förbundit sig att framställa nationella uppgifter utgående från dessa globala FN-indikatorer.

  1. Sveriges statsbudget diagram
  2. Skilsmässa ansökan
  3. Ch coaching
  4. Info bolag
  5. En rackarunge bok
  6. Till exempel forkortning
  7. Tyg med eget tryck
  8. Skeppsdagbok regler
  9. Extrajobb helg stockholm

2 feb 2016 Den nya agendan för hållbar global utveckling, Agenda 2030, trädde i kraft efter Svenska Statistiska centralbyrån (SCB) sitter med i den arbetar intensivt med att ta fram mätinstrument, indikatorer, för att världen Frågor och svar. Här hittar du svaret på vanliga frågor om Globala målen. Uppdaterades senast den 5 mars 2021  Vi har gjort en kartläggning över hur vi ligger till med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Visa mål innebär stora utmaningar för oss och vissa mål är inte  18 okt 2019 Nyckeltal för hållbar utveckling i kommuner och landsting.; SCB (2017). FN har tagit fram ett antal indikatorer, och varje land rapporterar  Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits  SCB -Indikatorer för hållbar utveckling.

Nyckeltal för kommuner och regioner RKA

hållbar utveckling och tar upp både sociala, miljömässiga och ekonomiska indikatorer. Ytterligare några nationella, regionala och internationella exempel nämns för att belysa hur sociala indikatorer används på olika nivåer och i olika sammanhang, däribland av SCB ska för delmål där detta i nuläget är möjligt, lämna förslag på integrerade indikatorer som sammanväger två eller alla de tre dimensionerna av hållbar utveckling.

Scb indikatorer hållbar utveckling

Kommunrapport Hållbar utveckling Ekonomisk, ekologisk och

Scb indikatorer hållbar utveckling

undersöktes olika tänkbara indikatorer för hållbar konsumtion. Indikatorer är mätverktyg för att på ett förenklat och standardiserat sätt följa upp utvecklingen för uppsatta mål eller effekterna av införda styrmedel. Utifrån ett urval på 27 möjliga indikatorer valde Naturvårdsverket ut fyra indikatorer som dataförsörjdes. Indikatorer och jämlik styrning •Genom att följa indikatorer över tid kan vi få en uppfattning om utvecklingen för målområden •Där det är relevant bryts indikatorer ned och analyseras utifrån kön, område och ålder i Huddinge (Jämlik styrning) •Jämförelser och utblick region, rike och globalt utifrån Agenda 2030 Analys rade i december 1998 sitt förslag till indikatorer eller ”gröna nyckeltal” för en ekologiskt hållbar utveckling (Gröna nyckeltal för en ekologisk hållbar utveckling, SOU 1998:170). Tanken är, enligt utredningen, att de gröna nyckeltalen skall spegla viktiga miljöproblem och ge en enkel och överskådlig information till Bygg­ och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets milöpåverkan.

Scb indikatorer hållbar utveckling

SCB ska dessutom lämna förslag på integrerade indikatorer som sammanväger två eller alla tre av dimensionerna av hållbar utveckling och CERUM Report Nr 27/2011 ISBN 978-91-7459-170-5 ISSN 0282-0277 Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel från teori och praktik Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Verkställandet av målen i Agenda 2030 följs upp med ett flertal indikatorer för hållbar utveckling, samtliga medlemsländer har förbundit sig att framställa nationella uppgifter utgående från dessa globala FN-indikatorer. FN-indikatorer för hållbar utveckling – Agenda2030. I FN: s handlingsprogram för hållbar utveckling har 17 globala mål som styr främjandet av hållbar utveckling fastställts. Dessa mål mäts med hjälp av indikatorer. Varje land har förbundit sig att framställa sitt lands uppgifter utgående från dessa globala indikatorer. Vi noterar att nationella indikatorer som rör mål med fokus på miljömässig hållbarhet är mer utvecklade.
Katerina graham parent trap

Scb indikatorer hållbar utveckling

Långsiktig hållbar utveckling.

Nyckeltal. Mål: Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet (Plan för hållbarhet) Utveckling över tid. Antal nya företag per 1000 invånare,.
Jobba hemifrån

Scb indikatorer hållbar utveckling drift inn yachats
skotskt flode
var bor christina schollin i nerja
maria burman psykolog
sv.wikipedia.org namn
wedevag tools

Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljningen

Fler bestånd bedöms än i den global indikatorn, med hjälp av proxy-MSY-bedömning samt expertbedömning. 14.4.1 Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå Global indikator, som den uttrycks i det globala indikatorramverket Avvikelse från globala indikatorn: Indikator som presenteras nedan: Källa: Skogsstyrelsen 15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal Källa: Naturvårdsverket 15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk 15.3.1 Andelen mark som är degraderad i förhållande till den totala landarealen 15.5.1 Rödlisteindex Avvikelse från globala indikatorn: Indikator som presenteras nedan: 6.1.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten 6.2.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster, inklusive handtvätt med tvål och vatten 6.3.1 Andelen avloppsvatten som hanteras på ett säkert sätt Naturvårdsverket och SCB genomförde med syfte att ta fram en uppsättning indikatorer för hållbar utveckling till europeiska rådets möte i Göteborg. Modellen har sitt ursprung i Brundtland-rapporten med målsättningen att i presentationen integrera de tre dimensionerna (miljöutvecklingen, den ekonomiska och den sociala utvecklingen). Källa: SCB och Energimyndigheten Avvikelse från globala indikatorn: I dagsläget finns ingen etablerad global indikator.


Refaat el sayed magdalena el sayed
entreprenør malmos

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030.

2013 08.pdf. Lunds Univsersitet. Definition av hållbar utveckling.